Διαβάστε προσεκτικά αυτούς τους όρους πριν χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες τις ιστοσελίδας www.siriusound.gr. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας www.siriusound.gr, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους.

1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εάν χρησιμοποιείτε μια υπηρεσία της ιστοσελίδας μας ή μας στέλνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας, επικοινωνείτε μαζί μας ηλεκτρονικά. Θα επικοινωνήσουμε ηλεκτρονικά μαζί σας με διάφορους τρόπους, π.χ. μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μηνυμάτων κειμένου. Για συμβατικούς σκοπούς, συμφωνείτε, ότι για κάθε συγκατάθεση που σας διαβιβάζουμε ηλεκτρονικά δεν απαιτείται και γραπτή μορφή, εκτός αν άλλως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

2 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Όλο το περιεχόμενο που περιέχεται ή παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας μας, όπως κείμενο, γραφικά, λογότυπα, εικόνες κλιπ, και συλλογές δεδομένων, αποτελεί ιδιοκτησία της «SIRIUS SOUND Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «SIRIUS SOUND IKE», με έδρα την Αθήνα, ΑΦΜ 801184435, ΔΟΥ Δ.ΑΘΗΝΩΝ, με αριθμό ΓΕΜΗ 151277301000 («Εταιρεία») ή τρίτου που προμηθεύει το περιεχόμενο και προστατεύεται από το ελληνικό δίκαιο και από τους διεθνείς νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και βάσεων δεδομένων Επίσης, ολόκληρο το περιεχόμενο που παρέχεται μέσω υπηρεσίας της ιστοσελίδας μας αποτελεί αποκλειστική ιδιοκτησία της «SIRIUS SOUND  Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» και προστατεύεται από τους ελληνικούς και διεθνούς νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και βάσεων δεδομένων.

Δεν επιτρέπεται χωρίς την ρητή γραπτή συγκατάθεσή μας η συστηματική αφαίρεση ή / και επαναχρησιμοποίηση τμημάτων υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας. Επιπλέον, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε και / ή να δημοσιεύσετε δική σας βάση δεδομένων που να περιέχει μέρη υλικού μιας υπηρεσίας της ιστοσελίδας μας (όπως οι τιμές και οι πληροφορίες για ένα προϊόν) χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεση της «SIRIUS SOUND Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία».

3 ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ

Τα γραφικά, λογότυπα, οι κεφαλίδες και τα ονόματα υπηρεσιών που περιέχονται ή παρέχονται μέσω υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας αντιπροσωπεύουν τα εμπορικά σήματα και τα διακριτικά γνωρίσματα της «SIRIUS SOUND Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία». Τα εμπορικά σήματα που περιέχονται στην ιστοσελίδα μας δεν επιτρέπεται να ερμηνεύονται με τρόπο που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στους πελάτες μας ή με τρόπο που υποβαθμίζει ή δυσφημεί την «SIRIUS SOUND Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία». Όλες οι άλλες μάρκες και σήματα που δεν ανήκουν στην Εταιρεία και εμφανίζονται σε μια υπηρεσία της ιστοσελίδας μας είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

4 ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Με την επιφύλαξη της τήρησης αυτών των Όρων Χρήσης, η «Εταιρεία» σας χορηγεί απεριόριστη και μη υποκείμενη άδεια χρήσης για την πρόσβαση στην ιστοσελίδα της και τη χρήση των υπηρεσιών αυτής. Η παρούσα άδεια χρήσης δεν καλύπτει την εμπορική χρήση των υπηρεσιών της «Εταιρείας» ή το περιεχόμενό της, τη συλλογή και τη χρήση πληροφοριών σχετικά με το προϊόν, περιγραφές ή τιμολόγηση, παράγωγη χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας www.siriusound.gr ή του περιεχομένου της, λήψη ή αντιγραφή πληροφοριών λογαριασμού προς όφελος άλλου εμπόρου.

Ως επισκέπτης/χρήστης του παρόντος διαδικτυακού τόπου είστε αποκλειστικά υπεύθυνος να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, όπως ο νόμος ορίζει και σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Ως επισκέπτης/χρήστης του παρόντος διαδικτυακού τόπου υποχρεούστε να απέχετε από κάθε παράνομη πράξη και καταχρηστική συμπεριφορά καθώς και από την υιοθέτηση παράνομων πρακτικών και πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού. Η χρήση του διαδικτυακού τόπου για παράνομους σκοπούς συνεπάγεται αστικές και ποινικές κυρώσεις.

Η «SIRIUS SOUND IKE» φροντίζει για την πληρότητα, την ποιότητα και την εγκυρότητα των παρεχόμενων πληροφοριών, που αφορούν τα διαθέσιμα προς πώληση στον δικτυακό τόπο www.siriusound.gr, προϊόντα και υπηρεσίες.

Η «SIRIUS SOUND IKE», στα πλαίσια της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από τυχόν λανθασμένες καταχωρίσεις, λόγω τυπογραφικών ή τεχνικών λαθών, τα οποία δεν μπορούν να προβλεφθούν, ή προέκυψαν εκ παραδρομής, ακούσια ή για λόγους ανωτέρας βίας και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

5 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η «SIRIUS SOUND IKE» δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών της ιστοσελίδας www.siriusound.gr και να τηρεί τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής, όπως εκάστοτε ισχύουν.

6 ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ, ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΠΑΡΑΠΟΝΑ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ως επισκέπτης μπορείτε να υποβάλετε ηλεκτρονικά σχόλια, παρατηρήσεις, ερωτήσεις, ή να ζητήσετε άλλες πληροφορίες εφ ‘όσον το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού μηνύματος δεν είναι παράνομο, άσεμνο, υβριστικό, απειλητικό, δυσφημιστικό, δεν περιέχει κακόβουλο λογισμικό, διαφήμιση, μαζική αλληλογραφία ή οποιαδήποτε μορφή «spam». Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε ψεύτικη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή να υποδύεστε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Διατηρούμε το δικαίωμα να καταργήσουμε ή να επεξεργαστούμε τέτοιου είδους ηλεκτρονικό περιεχόμενο.

Όλα τα παράπονα θα πρέπει να αποστέλλονται στην παρακάτω διεύθυνση: [email protected] από την παρουσίαση του προβλήματος, τα οποία θα εξετάζονται και εντός δέκα (10) ημερών ο χρήστης θα λάβει απάντηση μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε κάθε περίπτωση διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε διευκρινίσεις για τη διευθέτηση του ζητήματος.

Για κάθε διευκρίνιση σχετική με το www.siriusound.gr οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται καθημερινά από τις 09:00 το πρωί έως τις 17:00 στο τηλέφωνο + 30 210 38 02 448

καθώς και στην ταχυδρομική διεύθυνση: Ζαΐμη 7, 106 83 – Αθήνα, Ελλάδα.

7 ΕΥΘΥΝΗ

Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας θα είναι διαθέσιμες χωρίς διακοπές και ότι η επικοινωνία μας μαζί σας είναι χωρίς λάθη. Ωστόσο, αυτό εξ αιτίας της φύσης του διαδικτύου δεν μπορεί πάντα να εξασφαλιστεί. Η πρόσβασή σας στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας μπορεί επίσης να διακόπτεται ή να περιορίζεται ορισμένες φορές για συντήρηση, εξυπηρέτηση ή εισαγωγή νέων εγκαταστάσεων. Προσπαθούμε να περιορίσουμε τη συχνότητα και τη διάρκεια κάθε τέτοιων ειδών ενοχλήσεων.

Η «Εταιρεία» ευθύνεται απεριόριστα, αν η ζημία που σας προκλήθηκε εξ αιτίας της χρήσης της ιστοσελίδας μας οφείλεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια νόμιμου εκπροσώπου ή συνεργάτη της «Εταιρείας».

Εφόσον η ευθύνη της «Εταιρείας» αποκλείεται ή περιορίζεται, το ίδιο ισχύει και για την προσωπική ευθύνη των εργαζομένων και των συνεργατών της.

8 ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι συγκεκριμένοι όροι χρήσης καθώς και η σχέση μεταξύ του χρήστη και της «Εταιρείας» υπόκεινται αποκλειστικά στην ελληνική νομοθεσία, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.

Σε περίπτωση που μία ή περισσότερες από τις διατάξεις των παρόντων Όρων Χρήσης είναι ή θα καταστούν αναποτελεσματικές, αυτό δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα των υπόλοιπων διατάξεων.

Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της «SIRIUS SOUND Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αλλάξουμε τους παρόντες όρους χρήσης ανά πάσα στιγμή με μελλοντικό αποτέλεσμα, αν υπάρχει λόγος για αυτό. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

9 ΔΕΛΤΙΟ ΝΕΩΝ (NEWSLETTER)

Σε όλους τους επισκέπτες/χρήστες του www.siriusound.gr δίνεται η δυνατότητα να εγγραφούν δωρεάν συνδρομητές στο δελτίο νέων της ιστοσελίδας μας, προκειμένου να λαμβάνουν, αφού δοθεί η συγκατάθεσή τους, ενημερωτικά δελτία.

Οι επισκέπτες/χρήστες έχουν τη δυνατότητα οποιαδήποτε στιγμή να διακόψουν δωρεάν τη συνδρομή του δελτίου νέων.

10 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τα στοιχεία επικοινωνίας μας είναι: «SIRIUS SOUND Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία» Ζαΐμη 7, Αθήνα, Ελλάδα, Τ.Κ 106 83, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας [email protected].

Τηλεφωνική εξυπηρέτηση Δευτέρα – Παρασκευή 09:00 έως τις 17:00 στο τηλέφωνο + 30 210 38 02 448